lauantai 4. huhtikuuta 2009

Kolmas ketkoviikonloppuVuosi vaihtui ja Ketkon kolmas viikonloppu järjestettiin tammikuun lopussa. 

Viikonlopun aihe oli laaja. Käsittelimme myöhempää reformatorista protestantismia, evankelikaalisia kirkkoja, 
vapaata kristillisyyttä, vapaita suuntia millä nimellä tätä kristillisyyden m
uotoa haluaisi kutsua. Toinen aihekokon
aisuus oli ekumenian sovellutukset, esimerkiksi ekumenian merkitys raamatu
nkäännöstyössä tai rauhantyössä.

Aloitimme viikonlopun perjantaina Saalem-seurakunnan tiloissa. Tämän Suomen suurimman Helluntaiseurakunnan vieraana saimme aluksi Suomen Pipliaseuralta tietoa Raamatun suhteesta ekumeniaan ja raamatunkäännöstyön ekumeenisuudesta. 

Isäntämme pastori Petri Björbacka kertoi meille Helluntaiherätyksen historiasta ja sen jälkeen syvennyimme karismaattisuuden ja evankelikaalisuuden kiehtovaan maailmaan. Erityisesti kurssilaisia kiinnosti tämän kristillisyyden muotojen moninaisuus ja nykyhetken haasteet. Keskusteluissa sivuttiin myös nykyisten nk. interdenominationaalisten liikkeiden ja allianssikristillisyyden suhdetta ekumen
iaan ja perinteisiin kirkkoihin.

Illan päätimme Saalemin nuortenillassa ylistyksen ja iloisen menon keskellä.

pastori Petri Björbacka ja kurssilaisia

Lauantaina aloitimme päivän Annakadun Adventtikirkosta
Siellä me ensin kuulimme Terhi Turkalta perustietoja Seitsemännen päivän adventismista ja sitten osallistuimme Adventtikirkon sapattipalvelukseenRuokatauon päätyttyä suutasimme kulkumme Helsingin Kallioon ja siellä Pelastusarmeijan 
tiloihin. Aluksi 
Pelastusarmeijan upseerit luutnantit Juha ja Jaana Jokiniemi esittelivät 
Pelastusarmeijan toimintaa ja uskoa. Tutustuimme tiloihin ja keskustelimme nykyajan sosiaalisista haasteista eri kirkkokunnille. Kahvien jälkeen Sami Lehto saapui kertomaan Suomen vapaakristillisestä neuvostosta ja laajemmin
vapaakristillisyyden suhteesta ekumeniaan. Päivä päättyi yhteiseen rukoukseen.

                                                                                                             

Sunnuntaina olimme aluksi Metodistien vieraana.


Kuulimme John Wesleystä ja metodismista pastori Timo Virtaselta. Sitten osallistuimme Metodistien JumalanpalvelukseenPäivä jatkui myöhemmin Helsingin Vapaakirkossa Annankadulla. Aluksi nuorisotyöntekijä Jari Kaari kertoi Vapaakirkosta ja vapaakristillisyydestä Suomessa. Sen jälkeen Eija Forsvik saapui kertomaan Lähi-idässä toimivasta ekumeenisesta rauhanohjelmasta EAPPIsta. 

EAPPI vapaaehtoinen Eija Forsvik

Sitten pastori Panu Pihkala esitteli ekumenian historian eettistä ja ekologista keskustelua sekä keskustelimme ekumenian etiikan nykytilasta. 

Lopuksi pastori Tomi Karttunen Kirkkohallituksesta saapui esittelemään Suomessa ja maailmalla käytyjä ekumeenisia neuvotteluja, erityisesti nousi esiin luterilais-ortodoksiset ja luterilais-anglikaaniset dialogit.

                                                            
Viikonloppu päättyi talvisissa tunnelmissa Isä meidän rukoukseen.

Ei kommentteja: